Rekisteriseloste

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteröitymisessä annettuja tietoja käytetään TYA-Oppilaitoksen verkko-oppimisympäristön käytön mahdollistamiseksi. Asiakkaan antamia yhteystietoja (kuten sähköpostiosoitetta ja/tai matkapuhelinnumeroa) ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Arkaluontoiset tiedot

TYA -Oppilaitos ei kerää, tallenna eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

Tietoturva

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. TYA-Oppilaitos pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, ettei käyttäjien yksityisyyttä perusteettomasti vaaranneta.

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Tiedot säilytetään TYA -Oppilaitoksen sekä Suomen Hostingpalvelun Oy:n palvelimella.
Tietoihin on pääsy vain järjestelmään käyttäjätunnuksen saaneilla.
Koneet sekä tietokannat on suojattu salasanalla.